SEMAFOR 2006
Košice, 19. - 21. 9. 2007
 
Informácie o konferencii   |   Zborník z konferencie   |   Sponzori

Ď A K U J E M E    S P O N Z O R O M
 
Tatra banka
REGADA, s.r.o.
ROSIMEX - SLOVAKIA, a.s.
K + K, a.s.
STD Vranov, s.r.o.
 
 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta, Tajovského 13, 041 30 Košice